Locaties

Op onderstaande locaties zijn wij op de aangegeven tijden aanwezig.

De Meridiaan
Schaepmanstraat 21
9645 HC Veendam

Compaen gebouw
Jan Salwaplein 3
9641 LN Veendam
(ingang ontmoeting)