Disclaimer

Deze site is ontworpen voor en door webindewijkveendam. Het auteursrecht op de informatie op deze site berust bij webindewijkveendam tenzij anders aangegeven. Niets op deze site mag door derden worden hergebruikt, bewerkt dan wel gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van webindewijkveendam.
Hoewel webindewijkveendam de informatie op deze site met grote zorgvuldigheid heeft samengesteld, garandeert webindewijkveendam niet de juistheid of volledigheid van de informatie. webindewijkveendam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die door het gebruik van deze site, of van enige informatie daarop, ontstaat.
Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Webindewijkveendam is niet verantwoordelijk voor de sites waarnaar met een link wordt verwezen.
Nederlands recht is van toepassing op deze website en deze disclaimer.