Cursus informatie


Basiscursus Windows 11 / 10 op laptop,
10 dagdelen                                              €15,00
dit is inclusief een lesboek, de lessen zijn op laptops van ons
u wordt verzocht zelf een memory stick mee te nemen

Themalessen
(aanvulling op de basiscursus),
3 dagdelen                                                 € 9,00
O.a. Opslagmedia (Dropbox), Instellingen Windows 10/11, Back-up maken,
WeTransfer, Extensies in Edge, DigiD.

met het programmaExcel
a. adressenbestand maken, etiketten printen,
1 dagdeel                                                    € 3,00
b. rekenen met tabellen, formules, grafieken maken,
2 dagdelen                                      € 6,00
a + b bij voldoende animo ,
3 dagdelen                                                                              € 9,00

Tablet/Smartphone, iPad/iPhone,
4 dagdelen                                                        € 10,00

Foto bewerken/ fotoalbum maken
,
2 dagdelen                                                        € 6,00